Algemene informatie

Stichting Chris en Voorkom!
Hoofdstraat 260
3972 LL Driebergen-Rijsenburg
[e] info@chrisvoorkom.nl
[t] 085-0404850

KvK-nummer: 51593823.
Door de Kamer van Koophandel toegekende RSIN-nummer: 850089104.

Doelstelling
Stichting Chris en Voorkom! heeft het volgende (statutaire) doel:
a.      het geven van gezondheidsvoorlichting en –opvoeding onder meer inzake verslavende middelen, zoals alcohol, tabaksproducten en drugs en inzake verslavende gewoonten, zoals gokken;
b.      het geven van weerbaarheidstrainingen;
c.      het bieden van een luisterend oor en het geven van advies aan kinderen en tieners;
d.      voorzien in de behoefte aan informatie, advisering, hulpverlening en/of ondersteuning van ouders, opvoeders en gezinnen op het gebied van (onderlinge) relaties en opvoeding naar Bijbelse normen;
e.      het opzetten en ondersteunen van zelfhulpgroepen, waarbinnen mannen en vrouwen hun ervaring, kracht en hoop met elkaar delen om hun gemeenschappelijke verslavingsprobleem op te lossen en elkaar te helpen om een verslavingsvrij leven te blijven leiden;
f.      doorverwijzing binnen de zorgketen, indien een contact daar aanleiding voor geeft;
g.      het leveren van bijdragen aan overheidsbeleid onder meer door het uitbrengen van adviezen aan politieke partijen en / of overheidsorganen;
h.      het meer in algemene zin voorzien in de behoefte aan onderwijs, opleiding, training, scholing en vorming op het terrein van gezin, relaties, opvoeding, verslavingspreventie, en versterking van weerbaarheid.
Chris en Voorkom! beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

Bestuur (onbezoldigd)
J.F. Gorter – voorzitter
W.H. van Huizen – penningmeester
Mw. P. de Haan – lid
J. van Duivendijk – lid

Interim-directeur
André Jongepier

Bijlagen
Beleidsplan 2015
Jaarverslag 2014
Jaarrekening 2014
Jaarverslag 2015
Jaarplan 2017

  1. Geslacht *

Sollicitatieformulier Stichting Chris en Voorkom!

Let op! Gezien de vertrouwelijkheid en verantwoordelijkheid van de functie, willen we graag een referent benaderen. Houd de gegevens van de referent bij de hand wanneer u dit formulier invult. De referent is iemand met een leidinggevende functie binnen uw eigen kerkelijke gemeente.
Persoonlijke gegevens
Velden met een * zijn verplicht

Toegestane bestandstypen: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maximale bestandsgrootte: 1mb.
Gegevens referent
De referent is iemand met een leidinggevende functie binnen uw eigen kerkelijke gemeente (bijvoorbeeld een diaken, ouderling, oudste, huiskringleider, voorganger of predikant). De referent mag geen partner of familie van u zijn.